[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

GN qua TQ đón nó về cho anh em xài điĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:43 Ngày 17 tháng 6 năm 2011