[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

Thật là k đỡ nổi dân Tàu. Chúng nó có thể nghĩ ra đc những trò phải nói là 1St.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:24 Ngày 16 tháng 6 năm 2011