[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

crazy đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

cam? on bac' admin da posst baiu nay len ung la 1 con DOG chak no bi bon china cho an cut goi nen moi quay lai can chu? nhu the km kill no di anh emĐược đăng bởi crazy vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:36 Ngày 11 tháng 6 năm 2011