[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Minh Anh, nữ sinh lớp 9 và series ảnh nóng":

ya mày đó mày giàu mà mày ngu như chó thỳ đễ tao nói cho mày nghe :D
mày sống ỹ vào quyền lực thỳ danh dự mày như đống cức :))
mày sống đéo biết tích đức thỳ con cháu mày làm đỹ đực =]]]]
mày là raper chắt mày cũng đã từng nghe câu này rồi ha?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:27 Ngày 14 tháng 6 năm 2011