[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Người Việt Nam điss gì mất cái thằng mặt ngu lồn nàyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:25 Ngày 05 tháng 6 năm 2011