[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

có nhìu thứ chưa bjk dc mà :) chưa chắc VN đúg trog chjện này đâu các bạn :) có vay có trã!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:34 Ngày 06 tháng 6 năm 2011