[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

ko ngo người Việt có 1 bộ phận trẻ rất là ...bậy nhưng yêu nước nồng nhiệt . Thế mới là con cháu cụ Hồ chứ .Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:50 Ngày 06 tháng 6 năm 2011