[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

dang len de ng # ngam cku lam dx zj` dau?thag nao no tkjx xug ckj la nhug thag ko ra zj`.dep tkj tu gju yk?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 07:17 Ngày 24 tháng 6 năm 2011