[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ":

vua gia vua xau'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:27 Ngày 13 tháng 6 năm 2011