[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

thằng admin cũng cà chớn cà tưng. Mẹ. thì xóa giùm ng ta đi. để chi bẩn mắt thiên hạ chứ đc cái đéo j!!! thằng điên!!!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:44 Ngày 17 tháng 6 năm 2011