[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

bạn nào ở saigon thì đập bỏ mẹ con chó này đi.có địa chỉ và hình nó đó.mình ủng hộ 2 tay.mình mà ở saigon thì mình chém nó rồi.nhìn cái mặt là muốn cho nó ăn đòn rồi.dis con chóĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:47 Ngày 08 tháng 6 năm 2011