[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video: Hổ bị chó lùa chạy mất dép.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video: Hổ bị chó lùa chạy mất dép":

sao con ho6? lai co' cai vong bac. ^^Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:44 Ngày 10 tháng 6 năm 2011