[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Bo 17 tuổi, sẵn sàng đẻ con cho ai yêu mình":

dit me thag 56 kai dau cac j ma ngu..bua nay tjen la nhat...chu hoc thuc dc kaj lon j..tao bjt hoc kug la bjt...nhug bua nay chj can bjt suy ngj thj kan cho j hoc ma luong 1.2tr...kon kaj kon nay tao noj 1 la bj HIV,2 la no qua nug lon..kon nay cho may bu lon sao ma bjh z.may uog mau lon co djnh HIV ruj kon...hahaha...djt me chah? cho"...bjet kaj djt j ma to tue kaj mom bu mau lon HIVĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:47 Ngày 03 tháng 6 năm 2011