[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em 9x giang hồ coi đời bằng 1 phần 4 con mắt.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em 9x giang hồ coi đời bằng 1 phần 4 con mắt":

-gang hồ mà ckửi ngu nkƯ đít =]*
-con ng vs nkau cả hổ báo dc vs ai =]*Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:18 Ngày 22 tháng 6 năm 2011