[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

ko phân biệt nam bắc nhá 2 thằng điên kia,mịa sắp bị Khựa nó đánh rùi mà còn ngu vl ra.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:41 Ngày 06 tháng 6 năm 2011