[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

zin cai' lo~ dy't
con nay tuoi? tien man~ tin
dy`t co may dot' roaj
loz thy tham nhu mao ga dai hang gangĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:24 Ngày 25 tháng 6 năm 2011