[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

Zjn kaj j caj l0aj k0n gaj do.vu to thay pa dj dc.chax la m0j dx su0g t0j hwa r0jĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:19 Ngày 14 tháng 6 năm 2011