[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b...":

thag loz GN tao thay' dag may' bai` cug~ jat. tit' .oy` sau do' la doan chat xjn go~ xuog' dek' me. la may lam hay la that vay. bua. vl~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:53 Ngày 05 tháng 6 năm 2011