[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Màn hình phẳng 9x rất dễ thương.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Màn hình phẳng 9x rất dễ thương":

ý ẹ dễ thương thiệtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:13 Ngày 14 tháng 6 năm 2011