[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

diss ba chung maj dien het ca? lu~!! chung maj la toan nhung phe vat cho xa VietNAm!! chung maj troi sinh de? san~ de? lam dy~!!tui maj dy chet het cho xa hoi con dat^' de? ma o!! chua' chung maj song phe^' vatĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:49 Ngày 10 tháng 6 năm 2011