[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Pun 17 tuổi, quận 5 Sài Gòn, chuyên gia show hàng":

khốn nạn nó có thừaĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:05 Ngày 28 tháng 6 năm 2011