[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi":

Thịt chuột 7 món!



Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:47 Ngày 12 tháng 6 năm 2011