[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chàng Mỹ đen đóng phim sex và chiếc nón lá VN.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chàng Mỹ đen đóng phim sex và chiếc nón lá VN":

mắt chúng mày mù hay sao mà nói nó là con Tia Nguyễn! con Tia xấu hơn con này! tao xác nhận con này là Kita Zen!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:48 Ngày 16 tháng 6 năm 2011