[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

phần sau chắc chúng ta sẽ biết được thêm 1 thông tin nữa là bác GN sẽ nhận được 1 email của K :DĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:38 Ngày 11 tháng 6 năm 2011