[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Địt con mẹ cái thằng chó đẻ, nói thối hơn rắm chó. Tổ tông 18 đời cả họ nhà mày ăn cứt bọn chó dái Tàu khựa hay sao mà đi làm con chó săn cho chúng nó. Mẹ cái thằng rùa đen đê tiện, nói xong làm người khác đọc cảm thấy cứt chảy thành sông.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:26 Ngày 09 tháng 6 năm 2011