Chu de: Cap nhat ho so My Nokia

Chào Tung,

Bạn vừa đề nghị truy cập vào thông tin hồ sơ trên trang My Nokia. Vui lòng nhấp vào đường dẫn dưới đây để nhận quyền truy cập hoặc chép địa chỉ đường dẫn vào trình duyệt web để tiếp tục.

https://my.nokia.com/mn_vn_update_confirmation?action=updateProfile&ActivityUID=1-13611248981spnoYxxdISWCEzalauby06272011114836

Vui lòng không chuyển email này cho người khác. Vì lý do bảo mật, đường dẫn trên đây chỉ có hiệu lực trong thời hạn nhất định, đồng thời chỉ được sử dụng 1 lần

Trân trọng,
Nokia Nseries
Thông tin chi tiết của bạn có thể được sử dụng để tạo hồ sơ, Nokia sẽ gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và chương trình khuyến mãi liên quan.