[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

nguyen thanh vien đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

thoi thi cung mong la anh xoa dum ban ay dj du sao dj nua ban mjnh an cung nhan xai roi ma du khong bjet gj ve ban do nhung ma em nghj neu mjnh vao hoan canh cua mjnh anh thj mjnh se lam sao...... chac cung kho nhu ban mjnh anh vay nen mong anh chj trong do hay xoa dum ban mjnh anh dj
yahoo: chungthuy_deptrai_ngheo2000
lien hay xoa dum mjnh anh dj
mjnh cung mong ban tu nay dung nhu the nua co gj thj add lien lac theo njch yahoo
chungthuy_deptrai_ngheo2000
hoac
nuoc_mat_ma_vuong
noi chuyen sau nha
mong xoa dum ban ay dj ......... tk nhju lamĐược đăng bởi nguyen thanh vien vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:27 Ngày 29 tháng 5 năm 2011