[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

ac, sao giong van cua anh GN giong cua 556 the^', nghi nghi :-??Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:39 Ngày 29 tháng 5 năm 2011