[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Sinh viên đại học sư phạm nghệ thuật trung ương kh....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Sinh viên đại học sư phạm nghệ thuật trung ương kh...":

ôi vãi chưởng thậtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:05 Ngày 29 tháng 5 năm 2011