[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

có copy ko vậy pa. tên GN nay là trùm đạo:))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:41 Ngày 28 tháng 5 năm 2011