[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn hớ hênh và khiêu khích.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn hớ hênh và khiêu khích":

Thân gửi máy kon chó hùa +Thíu lồn

Níu mà máy anh kó thíu lồn tới nỏi mà f? văng ra nhữn câu nói mà chúg e đăy đéo hỉu nỏi máy a sũa thứ dì ~ Máy a kần đụ gắp thỳ huyền trân công chúa tah83n tiến để làm 1 vé đi ước đi ! Ở đăy thỳ nói thẵn ra thỳ máy a với đéo tới đău ha ! Bú lồn hay s mà máy a đú thế hả! Sexy+ Hỳh nóng + Hớ hên thỳ chỷ dùm kái đi cắt ngĩa dùm chử sexy đi !!! Thậc là pú lồn Obama mà ! máy ngừi đéo piếc kái qần ì ở đăy thỳ đừn kó hùa theo nha !Đừn để thiên hạ f? dòm ngó máy a vs máy lời văg tục đó nha !!! Lũ chó thiếg à !Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:04 Ngày 31 tháng 5 năm 2011