[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Hi vọng đây chỉ là Based on a true story, phần kết ko có thực!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:44 Ngày 29 tháng 5 năm 2011