[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Phùng Ngưỡng Nhiên, cô bé 9x tự thuê người bóc tem....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Phùng Ngưỡng Nhiên, cô bé 9x tự thuê người bóc tem...":

aj ngu nhu may hok , het chuyen lam hay se0 zay choj`.......................Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:23 Ngày 31 tháng 5 năm 2011