[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

Bệnh họan thế nhỉ.. hết thuốc chữa với bọn nàyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:10 Ngày 31 tháng 5 năm 2011