[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vợ yêu của Góc Nhìn!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vợ yêu của Góc Nhìn!!!":

Éo mẹ,,, Đăng clip lên. Mệt quá. Lúc đăng clip lên rồi thì bàn tán thoải văn máiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:01 Ngày 30 tháng 5 năm 2011