[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Hy vọng đoạn cuối truyện về 2 đứa hs chỉ là hư cấu, thật là đau lòng quá đi !! HaizzzĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:08 Ngày 28 tháng 5 năm 2011