[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Hòa Hà Nội 1, tuổi 18 những ước ao.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Hòa Hà Nội 1, tuổi 18 những ước ao":

khi người ta trẻ :)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:36 Ngày 30 tháng 5 năm 2011