[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về":

chắc thằng Tìu này đời con cháu nó vẫn nhục vì chưa trả nhục cho lịch sử không xâm chiếm được VN , giờ nó cứ lan man ali mơi mơi thăm dò ý chí của người VN .
Chúng đông dân mà toàn thằng thiếu I ốt thì chiến sao được với người VN du kích anh hùng .Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:49 Ngày 31 tháng 5 năm 2011