[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

hết rạch tay thì đến rạch zú, hết zú tới rạch chim lun :))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:44 Ngày 31 tháng 5 năm 2011