[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

ĐÓ THẬT SỰ LÀ LỖI CUA TOÀN XÃ HỘI CHỨ K PHẢI CỦ RIÊNG AI CẢ.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:59 Ngày 28 tháng 5 năm 2011