[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về":

cái lồn gì đâyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:18 Ngày 30 tháng 5 năm 2011