[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

SleepWalker đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Khoảng bao lâu nữa thì có phần tiếp theo bác GN?Được đăng bởi SleepWalker vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:07 Ngày 31 tháng 5 năm 2011