[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Kêu gọi tài trợ!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kêu gọi tài trợ!":

mình thấy bạn đang làm quá mọi chuyện lên đấy chứ
trang của bạn đặt tại blogger của google
hình ảnh thì bên truongton.net
mình không hiểu là bạn còn cần gì thêm nữa =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:37 Ngày 30 tháng 5 năm 2011