[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Tommy đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Mình tin vào tâm linh vào hồn ma, và cả chuyện này nữa ! Cái gì cũng có " nhân - quả "Được đăng bởi Tommy vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 23:03 Ngày 29 tháng 5 năm 2011