[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nhi, sinh năm 94, Hà Nội, khoe hàng theo phong các...":

@ số 52: Người ta ngu hay mày ngu, có nhìn thấy chữ "bonus" thêm không hả lợn?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:15 Ngày 30 tháng 5 năm 2011