[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

ko fai noi phet chu, van cua anh hay vl. vote cho anh 1 fieu'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:14 Ngày 30 tháng 5 năm 2011