[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Thật k còn gì để nói.
Hạnh phúc thật mong manh.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:19 Ngày 29 tháng 5 năm 2011