[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Gửi thông tin của bạn tại đây.

Yeu_gia đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Gửi thông tin của bạn tại đây":

Oi troi cha me con nho nay chac treo co tu tu vi con gai minh matĐược đăng bởi Yeu_gia vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:51 Ngày 30 tháng 5 năm 2011