[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?":

bộ đồ đó của nữ mà,tui học cạnh trường an ninh nên nhận ra!!!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:15 Ngày 30 tháng 5 năm 2011