[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

truyện này hay thật đấy
mìh đọc mà suýt rơi nc' mắt,hjx
kòn chuyện of GN đọc nghe sợ wá(đag 2h sáng,hjx)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 02:24 Ngày 29 tháng 5 năm 2011